Inspiration till ett bättre hem
Rundqvist & Co
Inspiration

Tryckeri Rundqvist & Co

Rundqvist & Co är en liten kreatörsgrupp som skapar nya produkter av återfunnet och återvunnet material i kombination med hantverket boktryck-letterpress. De håller till i gamla Göteborgsföretaget Rundqvists Boktryckeris lokaler, där vi får använda oss av det – fantastiskt nog- bevarade boktryckeriet med alla dess bokstavstyper, klicheér och avdragspressar.

1) Vad får er att vilja arbeta kreativt och varifrån kommer er inspiration?
På Rundqvist & Co anser vi att Kreativiteten har en kraft som kan öppna inre lås som annars är svåra att komma åt. Kreativitet är så mycket mer än att skapa vackra saker. Kreativiteten ökar möjligheten till att lösa problem genom att arbeta med idéer. Inspirationen hämtar vi av varandra och genom alla de fysiska bokstäverna och klicheérna i vår tryckverkstad.

grafisk design

2) Hur och var arbetar ni?
Vi arbetar med letterpress, den gamla boktryckartekniken, i Göteborg på Rundqvists Boktryckeri anno 1908.

grafisk design

3) Ni har andra verksamheter och samarbeten, bland annat sätter ni upp posters för folk att ta. Vilka är det som trycker dessa och var kan man hitta dem?
Artcaching är en konstjakt och en ständigt växlande utställning där betraktaren uppmanas att ta med sig konsttrycket/konstverket, gratis! Vårt galleri är det offentliga rummet runt om i Göteborgs stad. Vår tilltänkta publik är de som går förbi någon av stadens affischeringsställen.

När vi framställer konsttrycken/ konstverken använder vi enbart återvunnet material och gammaldags tryckteknik, så kallad letterpress. Mötet med betraktaren blir en tidsresa där dåtidens teknik möter den digitala människan med smartphone i hand.

Artcaching har ett visst släktskap med skattjaktspelen Munzee och Geocaching, även om de skiljer sig åt en del. Munzee är ett skattjaktspel för smartphones där platser måste hittas i verkligheten. Spelet liknar Geocaching men går ut på att skanna QR-koder, istället för att hitta skatter. När du kommer till platsen scannar du helt enkelt QR koden, ”tar” den och får poäng. Som delaktig i spelet kan du själv klistra upp QR koder och låta någon annan ”leta” upp dom. Munzee lanserades i Texas år 2011. Det spelas i över 180 länder runt om i världen, och det finns åtminstone en fysisk Munzee utplacerade på alla kontinenter, inklusive Antarktis. Geocahing handlar om att skatter placeras ut och att intresserade letar efter dessa med hjälp av GPS. När du hittat en skatt fyller du i loggboken och ibland finns där bytesföremål som du får ta, men bara om man lägger tillbaka något i gengäld.

När det finns människor som letar QR koder omvandlade till virtuella skatter runtom i världen, finns det troligtvis mycket mer kreativa flöden och behov därav än vi någonsin kunnat ana. Och så föddes idén om Artcaching.

grafisk inspiration

Det är lätt och helt frivilligt att vara med i Artcaching. Även om du tar (cachar) våra konsttryck/ konstverk krävs inget i gengäld. Vill du få möjlighet att vara delaktig i framtida konsttryck, events, tävlingar mm, ber vi dig följa våra enkla instruktioner:

Först av allt: Ta ned och ta med dig konsttrycket/konstverket hem eller till valfri plats!
1. Ta en bild på konsttrycket med mobilen, på valfri plats.
2. Gilla oss på facebook och lägg upp bilden som ett inlägg där.
3. Skriv gärna en kommentar om var du tog trycket och vad du tycker om det.
4. Posta gärna i andra digitala flöden med hashtag #artcaching

Varje vecka hängs nya unika konsttryck/konstverk upp i och omkring Göteborg. Framförallt på Göteborgs affischeringsplatser, men även på andra utvalda platser. Vi vill nå allmänheten på vardagliga platser. På affischeringsplatserna hänger oftast massproducerad reklam för events, yogaklasser, mm. Ingen förväntar sig att det skall hänga ett unikt, handgjort konsttryck, eller riktiga målningar på pelarna. Det unika och konstnärliga får allmänheten vanligtvis söka upp genom att ta sig till gallerier och andra platser som är avsedda för ändamålet. Med Artcaching tänker vi omvänt. Hur reagerar allmänheten när konsten flyttar från sina givna platser? Är det konst då? Finns det tid för passerande att titta upp och reflektera över vad dom ser? Finns det ett intresse? Har konsten ett värde trots att den är fri? Vad är konst? Vad händer när en tavla hänger på allmän plats i ösregn? Vad väcker det för känslor?

För oss är kreativitet förmågan att se ovanliga samband och hitta nya lösningar. Det gäller både de produkter vi gör och sättet vi arbetar på. Vanligtvis förknippas kreativitet med konstnärskap och design och beskrivs ofta som något svårt, något man är, har eller inte har. Kreativitet beskrivs i bland som om man har tur i ett mystiskt lotteri, vissa är vinnare och andra förlorare. Vi är av en annan uppfattning och ser den som en inneboende kraft hos alla människor, i olika omfattning och uttryck. Framförallt ser vi att den hjälper människor att må bättre. Därför är kreativiteten ett av våra främsta arbetsredskap i vårt sociala arbete. Med andra ord så ser vi att kreativitet är nödvändigt, utvecklande, viktigt och användbart.

Artcaching, grundar sig på valfrihet och yttrandefrihet. Vi kräver egentligen inget av den som tar ett (eller flera) av våra konsttryck/ konstverk. Vår önskan däremot är att våra ”Artcachare” tar en bild på ”sin fångst” och lägger upp bilden på vår facebooksida med kommentar, ris eller ros, eller i andra digitala flöden. Det är inget tvång men vår önskan. Detta för att ge kreatörerna feedback på sitt/konsttryck/ konstverk och samtidigt engagera människor att se de små detaljerna i livet.

Oavsett så får skaparen av konsttrycket/ konstverket feedback även om inget skrivs på sociala medier. Genom att placera konsttrycket ”därute” på annonspelarna under en hel vecka, sätts det kreativa tänkandet igång. Så fort ett konsttryck försvinner från en pelare blir funderingarna många. Vem är personen som tog det? Var hängs konsttrycket upp?

Ingen kan egentligen veta hur konsttrycket/ konstverket kommer att tas emot av de personer som passerar förbi. I och med att konsttrycken/ konstverken hänger på allmän plats går det inte heller att anpassa efter särskilda målgrupper. Ingen vet hur många personer som ser konsttrycket eller vem /vilka som vågar ta ner det.

I vår verksamhet har Artcaching startat en dialog om vad konst och kreativitet är. Vem är utövare och vem är betraktare? Vi diskuterar våra uppfattningar och kommer hela tiden fram till att uppfattningen är individuell. Det är osannolikt att alla människor som går förbi ett konsttryck eller konstverk skulle tycka samma, eller ens uppmärksamma det. Genom att ha diskussionen släpper rädslan för att göra ”fel”, eller att göra något ”fult”. Därmed är den goda kreativa processen i gång.

Med Artcaching skapar vi en återkommande utställning där allmänheten får möjlighet att betrakta, bedöma och även vara med i en kreativ process, om dom upptäcker den! Därmed inte sagt att Artcaching bara är till för glada amatörer, eller bara en kul grej. Artcaching är ett högst allvarligt tillvägagångssätt för att försöka lösa upp de knutar av ”vi och dom” som finns inom kulturen. Artcaching är till för alla.

Vi vill uppnå samarbeten med såväl amatörer som proffs. Vi kommer därför under projektets gång på olika sätt och vid olika tidpunkter, bjuda in människor oavsett konstnärlig bakgrund att delta i framställandet av veckans konsttryck. Utmaningen är att få någon eller några erkända konstnärer, designers mfl att våga sig ut i det allmänna bruset, där ingen kan vara säker på att bli igenkänd. Artcaching är en kreativ process och utställning, där det inte finns en given betraktare eller utövare.

Samhället är snabbt och intrycken många. Det en stor utmaning att få människor som ilar förbi att släppa blicken från sina mobiltelefoner. Och på affischpelarna får vi slåss om plats och uppmärksamhet med allt som kommer att hända i stan. Då krävs det något annorlunda för att förbigående skall lyfta blicken. Vi tror att det gamla hantverket boktryck (letterpress), i kombination med konsttryck och fritt uttryck kan väcka intresse. Svårigheten är locka de passerande att aktivt delta i processen; Att ta med sig konsttrycket, fota och lägga upp i vårt digitala flöde.

Det som är unikt med våra konsttryck är att de är gjorda för hand på gammaldags vis. Utseendet är speciellt och skiljer sig från de moderna planscherna som i dag hänger på stan. Rundqvist & Co arbetar med konst i kombination med det gamla hantverket boktryck (letterpress) i en symbios med det gamla Göteborgstryckeriet Rundqvists Boktryckeri. Vi använder oss av sätteriet ”från förr” med alla blytyper, trästilar, klichéer som finns kvar i huset. Vi återfinner de gamla klichéerna i dammtäckta små lådor uppe på vinden. Som sedan återanvänds i någon av våra manuella avdragspressar. Det papper vi använder oss av till våra tryck har blivit över i boktryckeriets produktion, därför handlar det mycket om att designa produkter utifrån det överblivna materialet.

Vi är en blandad skara som skapar Artcaching varje vecka. En del är här på Rundqvist & Co på arbetsträning och en del är här på workshops. Artcaching har varken en given betraktare, eller skapare, konstnär, designer.

För att se de konsttryck som Rundqvist & Co erbjuder i webbutiken, klicka här.
Ha en trevlig söndag önskar Inredningsspecialisten